top of page

Veilige school of magnetron?

IHoe veilig en gezond zijn onze scholen?

- door Straling Gemeente Heusden -


Binnenkort kunt u uw kind inschrijven voor het voortgezet onderwijs. De schoolkeuze hangt af van meerdere factoren. Maar waar let je op als ouder? De scholen promoten, naast het bieden van goed of zelfs uitstekend onderwijs ook een gezonde en veilige omgeving. Het voortgezet onderwijs in de Langstraat (gemeente Heusden en Waalwijk) hanteert nagenoeg dezelfde regels omtrent NIX18 (geen drugs of alcohol tot 18 jaar), niet roken, verbod op snoep, chips of energydrankjes en één school verbiedt zelfs wapens. Een enkele schoolkantine biedt ook gezonde voeding en fruit aan. Goed geregeld dus? Straling Gemeente Heusden deed hiernaar een onderzoekje.


WAT ONTBREEKT HIER?

Er wordt niets vermeld over de negatieve invloed op de gezondheid van smartphones, Wifi, draadloze laptops, tablets e.d. in de school. Ook niets over de gevaren van een zendmast in de nabijheid van het schoolgebouw. Wanneer je spreekt over “gezondheid en veiligheid”, zal ook hieraan aandacht geschonken moeten worden. Dit doen ze wel in Frankrijk waar ze vanwege de “publieke gezondheid” mobieltjes van school weren.. Onderwijsminister Jean-Michel Blanquer zegt dat leerlingen zich zo beter kunnen concentreren op de lessen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het verbod is ook bedoeld om pesten via internet terug te dringen en diefstal en geweld in scholen te voorkomen. Dit verbod geldt ook voor draadloze tablets, laptops en fitbits. Je kunt trouwens met een laptop ook veilig, snel en goedkoper werken d.m.v. een internetkabel. Het verandert niets aan de functionaliteit.


ROB OUDKERK: “VERBIED SMARTPHONE OP MIDDELBARE SCHOOL”

Deze uitspraak van voormalig huisarts, politicus en huidige voorzitter van de OSVO (gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam), stond onlangs in Het Parool. Hij waarschuwt voor schermverslaving. Kinderen moeten hiertegen net zo beschermd worden als tegen alcohol of drugsverslaving. Quote: “Zo vaak online zijn overprikkelt de hersenen. Dat betekent op zijn minst rusteloosheid, concentratieverlies, lethargie na langdurig gebruik, maar uiteindelijk soms ook ernstiger zaken als een burn-out. Schadelijkheid - al op jonge leeftijd - voor de ogen is inmiddels ook onomstotelijk bewezen. Onderzoek toont verder nog eens aan dat sedentair (zittend) schermgedrag dezelfde verslavende werking op de hersenen heeft als bijvoorbeeld cocaïnegebruik.


KANKER Volgens de Raad van Europa is de klas geen plek voor mobiele telefoons en draadloze internetverbindingen. Het Europees orgaan stelt dat kinderen door elektromagnetische golven worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's. De reden voor hun bezorgdheid; uit vele onderzoeken is inmiddels vast komen te staan dat straling van mobieltjes en Wifi kankerverwekkend is. Bij een blootstelling > 1000 μW/m2 heb je 5 tot 8 x zoveel kans op het ontwikkelen van kanker. Volgens kankerexpert Prof. A. Miller uit Canada is het gebruik van de mobiele telefoon en alle elektromagnetische velden (draadloze straling) kankerverwekkend voor de mens. Wifi in klaslokalen is net zo gevaarlijk als tabak- en asbest. Daarom pleit Miller voor het compleet verbannen van wifi, laptops en tablets in klaslokalen. Verschillende landen wereldwijd hebben dit al ingevoerd of treffen voorzorgsmaatregelen.


STRALINGSNORMEN

De Nederlandse scholen dienen zich in elk geval te houden aan de wettelijke ICNIRP-normen. Die bieden geen garantie voor de gezondheid (echt veilige richtlijnen zijn de SMB2015 normen) maar het zijn wel de regels waar scholen zich aan moeten houden. Hiervoor is het van belang dat men meet wat de hoogte van straling is. En dan wel op het moment dat het intensief gebruikt wordt, bijv. in een volle aula of klas. Hoe kun je anders als school controleren of je je aan de wet houdt? Nu is daar onduidelijkheid over, blijkens ons onderzoek. Bij geen enkele school in de Langstraat is bekend of ze voldoen aan de normen.


WAT TE DOEN ALS OUDER?

Voordat je je kind aanmeldt kun je vragen hoe hoog de straling is. Vraag naar de cijfers in microwatt per vierkante meter (μW/m2). Weet dan dat meer dan 20 μW/m2 al slaapproblemen veroorzaakt, 500 μW/m2 geeft hoofdpijn, 1600 μW/m2 geeft verstoring in de motoriek en geheugenfuncties en boven de 10.000 μW/m2 is DNA-schade aangetoond. Deze dosis is eenvoudig te bereiken in een klas met draadloze laptops, tablets of smartphones. Je kind zit dan als het ware in een magnetron. Een gezonde waarde ligt ver onder de 10 μW/m2. Je kunt als ouder ook vragen wie er verantwoordelijk is voor mogelijke gezondheidsschade.


LET OP DEZE SYMPTOMEN

Wanneer je kind lijkwit, duizelig en misselijk, met hoofdpijn, buikpijn, bloedneuzen, oorsuizen en onhandelbaar en overprikkeld van school komt, kan ook een te hoge dosis straling hiervan mede de oorzaak zijn. Ook ziet men soms uitvalsverschijnselen en spier-en gewrichtspijnen die door een huisarts niet te verklaren zijn. Zeker wanneer een kind deze klachten niet heeft op andere locaties of in de vrije tijd.


SAFE TECH

Kortom, scholen en ouders, neem de veiligheid en gezondheid van onze toekomstige generaties serieus! Techniek, prima, maar doe het “safe”. Better be safe than sorry. Het alternatief is snel, veilig en gezond bekabeld werken, zonder in te hoeven leveren op de mogelijkheden van internet en applicaties. Het lijkt ons een mooi thema voor de open avonden!


STRALING GEMEENTE HEUSDEN

Heb je vragen over dit onderwerp? Of wil je klachten melden waarvan jij denkt dat die stralingsgerelateerd kunnen zijn? Stuur ons dan een mail. Straling Gemeente Heusden heeft in onze gemeente al bereikt dat in het beleidsplan “Slimme verlichting”, waarbij lantaarnpalen met wifi en 5G uitgerust kunnen worden, er een bepaling is opgenomen omtrent de volksgezondheid. De gemeente is zich dus terdege bewust van de gevaren van straling en gezondheid. Met uw hulp kunnen wij ook dit bewustzijn op scholen creëren.STRALING GEMEENTE HEUSDEN


18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page